» Cranialosteopati    » Vid direkta skador mot kroppen    
» Förlossningar    » Arbetsskador

Cranialosteopati

Är en mycket mjuk behandlingsform som har sitt ursprung i den klassiska osteopatin. Cranialosteopati är en oerhört effektiv behandlingsform för alla människor. Oavsett hur gammal du är eller hur ont du har går det alltid att behandla med cranialosteopati. (Undantag i Sverige finns en lag som förbjuder behandling av barn under 8 år).

Ofrivilliga rörelser i kroppen
Alla vävnader i kroppen har en inneboende ofrivillig rörelse. Rörelsen går i en viss riktning och med en viss amplitud. Vid ett trauma, stress eller sjukdom förändras rörelsen/rytmen och resultatet kan bli smärta eller funktionsstörning. Som cranialosteopat är jag specialist på att känna dessa ofrivilliga rörelser, och att behandla dem så att kroppen har möjlighet att åter komma i balans.

Skallen utgörs av 22 olika ben som är förenade på ett sådant sätt att dess form förändras av cranialrythmen. När man läser medicin i Sverige får man lära sig att skallens fogar växer ihop och blir orörliga. Så förhåller det sig inte alls, det kan var och en se som studerat en isärtagen skalle. I varje fog finns alla typer av komponenter som bildar leder. En snabb titt på skallen och ett logiskt tänkande säger att den omöjligt kan röra sig, men det kan den. Lederna/fogarna är blanka och det var detta som Osteopaten William Garner Sutherland upptäckte när han såg en ”sprängd skalle”. Benen han såg var temporalbenet och parietalbenet och han såg att dess blanka ytor såg ut som gälarna på en fisk. Under 30 års tid studerade han hur skallens leder rörde sig. Han upptäckte hur man med minimal påverkan kunde få dem att röra sig bättre och hur detta i sin tur påverkade hela kroppen och hälsotillståndet. Efter 30 år tyckte han att han behärskade det hela så bra att han försiktigt vågade anförtro en kollega sina forskningsresultat. Det uppstod ett intresse och under ca 5 års tid utbildade Sutherland små grupper av osteopater i cranialosteopati. Sedan blev han för gammal. Det var alltså ytterst nära att all hans kunskap hade följt honom i graven.

Enkel anatomisk förklaring
Innanför skallbenen finner man tre lager av hinnor. Den yttersta fäster på insidan av skallbenen och den innersta på hjärnan. Hinnorna fortsätter ned omsluter ryggmärgen, och fäster på olika kotor. Från ryggmärgen löper nerver ut vid kotlederna och den hårda hjärnhinnan följer med nerverna ut. Nerverna leder till olika organ/kroppsdelar och styr dess funktioner. Via detta system kan man alltså på ett mycket mjukt sätt, behandla alla vävnader i kroppen.
När kroppen är i balans rör sig hela hinnsystemet mjukt och rytmiskt. Dessa ofrivilliga rörelser ger formförändringar i hela kroppen. Varken rörelserna eller formförändringarna är synliga för ögat, för att de är så små och långsamma. Det krävs många års träning för att känna rörelserna, och behandla dem på ett klokt sätt.Delar av texten har jag köpt från Elisabeth och Clive Hayden Osteopater D.O. England. Texten i övrig har jag producerat själv och därför är den absolut förbjuden att kopiera.
Översättning Helen Johansson,
tekningar Bosse Svensson Blomén.
Copyright © Hälsoverksta'n 2005