» Cranialosteopati    » Vid direkta skador mot kroppen    
» Förlossningar    » Arbetsskador

Cranialosteopati

Förlossningar
ger ofta direkta skador. För det mesta återtar kroppen sin normala form igen efter en tid, trots de våldsamma krafter som påverkar bäcken och rygg. Ibland går inte fogarna ihop som de skall utan man får en kronisk foglossning. Detta kan ge så svår värk att man har svårt att både gå och stå. Ibland uppstår en förskjutning av korsbenet i en specifik riktning i samband med förlossningen, detta kan orsaka förlossningspsykos. Korsbenet är oerhört lätt att behandla med cranialosteopati.Delar av texten har jag köpt från Elisabeth och Clive Hayden Osteopater D.O. England. Texten i övrig har jag producerat själv och därför är den absolut förbjuden att kopiera.
Översättning Helen Johansson,
tekningar Bosse Svensson Blomén.

Copyright © Hälsoverksta'n 2005