» När vi blir äldre    » Leder    » Organstörningar    
» Balansproblem    » Cirkulationsproblem

När vi blir äldre

När vi blir äldre har vi ofta en mängd små eller större skador, med oss i bagaget. Plötsligt kan dessa till synes harmlösa problem ge kraftiga symtom.

Det vanligaste är ledproblem, organstörningar, balansstörningar eller cirkulationsproblem.
Delar av texten har jag köpt från Elisabeth och Clive Hayden Osteopater D.O. England. Texten i övrig har jag producerat själv och därför är den absolut förbjuden att kopiera.
Översättning Helen Johansson,
tekningar Bosse Svensson Blomén.

Copyright © Hälsoverksta'n 2005