» Cranialosteopati    » Vid direkta skador mot kroppen    
» Förlossningar    » Arbetsskador

 

(I Sverige är det förbjudet för oss alternativare att säga att vi behandlar sjukdomar, vi får inte heller säga att vi kan bota någon. Vi får inte annonsera så att vi konkurerrar med den allmänna sjukvården. Med anda ord, vi bedriver företag som har svårt att göra reklam för vår verksamhet??? Förklarar detta bara för att du ska förstå varför formuleringarna kan verka konstiga).

Cranialosteopati

Är en mycket mjuk terapiform som har sitt ursprung i den klassiska osteopatin. Man måste alltså vara lägst Osteopat D.O. och ha läst minst 2 års skolmedicin, (motsvarande 80 poäng på läkarutbidningen), för att komma in på denna specialutbildning. Den har ingen likhet med andra terapiformer med liknande namn, mer än hur man håller händerna.  

Jag får ofta nya kunder som säger att de varit på liknande terapier, eller till och med "jag har varit hos en med samma utbildning som du", (jag har till och med träffat terapeuter som sagt att de är osteopater, efter 12 dagars utbildning). När jag frågar de kunder som tror att de varit på samma behandling, visar det sig att den de varit hos, har just 6 veckoslutsutbildningar och inget mer. Detta gör att det blir oerhört svårt för dig som kund att veta vem som är vem. Om du vill känna dig lite mer säker kan du gå in på Svenska Osteopatförbundets hemsida och kolla medlemsskap. www.svenska osteopatförbundet.se.
Många gånger när jag börjar ge terapi märker jag att ingen har varit inne och jobbat i deras cranialsystem eller ändå värre, någon har varit inne och förändrat rythmen och planterat in sin egen rythm i deras system. En människas cranialrythm är som fingeravtrycket, unik, om man är ovarsam i detta arbetet så blir det inte bra. Det är därför det krävs så lång utbildning för att bli duktig på detta.


Cranialosteopati är en oerhört effektiv terapiform för alla människor. Oavsett hur gammal du är eller hur ont du har går det alltid att jobba med cranialosteopati. (Undantag, i Sverige, Korea och Kuba finns en lag som förbjuder behandling av barn under 8 år). Här bryter Sverige mot Genevekonventionen (barnkonventionen) på 5 punkter.

Ofrivilliga rörelser i kroppen
Alla vävnader i kroppen har en inneboende ofrivillig rörelse.
Rörelsen går i en viss riktning och med en viss amplitud. Vid
trauma, stress eller sjukdom förändras rörelsen/rytmen och
resultatet kan bli smärta, funktionsstörning eller sjukdom. Som cranialosteopat är jag specialutbildad på att känna dessa rörelser,
och att behandla dem så att kroppen har möjlighet att åter komma i balans.

Skallen utgörs av 22 olika ben som är förenade på ett sådant sätt
att formen på skallen förändras av cranialrytmen. Formförändringarna känns stora vid behandlingen, men är inte synliga för blotta ögat.
När man läser medicin i Sverige får man lära sig att skallens fogar
växer ihop och blir orörliga. Så förhåller det sig inte alls, det kan
var och en se, som studerat en isärtagen skalle. I varje fog finns
alla typer av komponenter som bildar leder. En snabb titt på skallen
och ett logiskt tänkande säger att den omöjligt kan ändra sig, men
det kan den. Den är mycket finurligt ihopsatt och det är väldigt svårt
att lära sig hur den fungerar.

Lederna/fogarna i skallen är blanka och det var detta som
Osteopaten William Garner Sutherland upptäckte när han såg en isärtagen skalle. Benen han såg var temporalbenet och parietalbenet
och han såg att dess blanka ytor såg ut som gälarna på en fisk.
Under 30 års tid studerade han hur skallens leder rörde sig. Han upptäckte hur man med minimal påverkan kunde få dem att röra sig bättre och hur detta i sin tur påverkade hela kroppen och
hälsotillståndet. Efter 30 år tyckte han att han behärskade det hela
så bra att han försiktigt vågade anförtro en kollega sina forskningsresultat. Det uppstod ett intresse och under ca 5 års tid utbildade Sutherland små grupper av osteopater i cranialosteopati,
sedan blev han för gammal. Det var alltså ytterst nära att all hans kunskap följde med honom i graven.

Enkel anatomisk förklaring
Innanför skallbenen finner man tre lager av hinnor. Den yttersta
fäster på insidan av skallbenen och den innersta på hjärnan.
Dessa hinnor har förbindelse med varandra. Hinnorna fortsätter ned omsluter ryggmärgen, och fäster på olika kotor. Från ryggmärgen
löper nerver ut vid kotlederna och den hårda hjärnhinnan följer med nerverna ut. Nerverna leder till olika organ/kroppsdelar som också är omslutna av hinnor dessa styr funktionerna. Via detta system kan man alltså på ett mycket mjukt sätt, behandla alla vävnader i kroppen.
När kroppen är i balans rör sig hela hinnsystemet mjukt och rytmiskt. Dessa små rörelser ger formförändringar i hela kroppen. Varken rörelserna eller formförändringarna är synliga för ögat, för att de är så små och långsamma. Det krävs många års träning för att känna rörelserna, och supporta dem på ett klokt sätt. Inget terapitillfälle är det andra likt. Man utgår alltid från individen, alltså inte från något i förväg bestämt mönster.

Vill du prova på en unik terapiform som inte gör ont och som vanligen ger effekt, sms:a 070-314 34 94 eller ring

Mary-Ann PeterssonDelar av texten har jag köpt från Elisabeth och Clive Hayden Osteopater D.O. England. Texten i övrig har jag producerat själv och därför är den absolut förbjuden att kopiera.
Översättning Helen Johansson
Copyright © Hälsoverkstan 2005

Sajtbolagets webbplatser använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att klicka på \"Jag accepterar-knappen\" samtycker du till att cookies används. Läs mer om cookies